Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Nadbudowa budynku Domu Ludowego w Korczynie Sporne  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-08-28  
Termin składania ofert
2018-05-28 09:30  
Cpv
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
 

Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa budynku Domu Ludowego w Korczynie Sporne dz. nr ewid. 544/1, w miejscowości Korczyna, w następującym zakresie: 1) roboty rozbiórkowe – rozebranie warstw stropodachu niewentylowanego do poziomu stropu nad garażem i korytarzem, rozebranie pokrycia dachowego z blachy wraz z konstrukcją drewnianą dachu, rozebranie warstw izolacyjnych stropu nad przyziemiem budynku głównego Domu Ludowego, wywiezienie gruzu uzyskanego z rozbiórki poza teren budowy, 2) roboty murarskie – roboty murarskie ścian szczytowych z pustaków PGS gr. 24cm, 3) konstrukcje drewniane – montaż drewnianej konstrukcji dachu, łacenie połaci dachowych, 4) pokrycie dachowe – montaż wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej, montaż pokrycia dachowego z powlekanej blachy trapezowej, montaż obróbek blacharskich z powlekanej blachy płaskiej, montaż rynien dachowych i rur spustowych tłoczonych z powlekanej blachy, 5) wewnętrzne roboty wykończeniowe – montaż ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, 6) ocieplenie ściany zewnętrznej pod dachem z zatopieniem warstwy siatki w kleju metodą mokrą – ocieplenie styropianem z zatopieniem warstwy siatki w kleju, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym λ=0,039 W/mK gr. 20cm, kołkowanie styropianu łącznikami plastikowymi w ilości 4szt./m2, wykonanie warstwy siatki z zatopieniem w kleju, gruntowanie powierzchni elewacji farbą gruntującą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Nadbu...ie Sporne.pdf 568,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Nadbudowa bu...ie Sporne.pdf 584,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...e Sporne.docx 21,87 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...e Sporne.docx 18,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...e Sporne.docx 14,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...e Sporne.docx 16,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...e Sporne.docx 15,82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...e Sporne.docx 15,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...e Sporne.docx 32,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Nadb...ie Sporne.zip 27,76 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...ie Sporne.pdf 578,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ie Sporne.pdf 479,95 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się