Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa Otwartych Stref Aktywności - wariant rozszerzony - 1 obiekt, wariant podstawowy - 1 obiekt - w Gminie Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2018-11-29  
Termin składania ofert
2018-08-06 09:30  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa małej architektury dwóch Otwartych Stref Aktywności OSA: siłowni plenerowych, placu zabaw oraz stref relaksu w Gminie Korczyna w następującym zakresie: 1/ Budowa małej architektury – Otwartej Strefy Aktywności OSA: siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w Komborni na działce o nr ewid. 1086, w zakresie: a) roboty budowlane: roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 1km, betonowe stopy fundamentowe o pojemności 0,20 -0,25m3/szt, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z wierzchnią warstwą kruszywa bazaltowego gr. 5cm łącznej grubości 35cm, obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z wykonaniem rowków, nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, b) dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej: - dostawa i montaż: DRABINKA I PODCIAG DO NÓG – 1kpl, - dostawa i montaż: BIEGACZ – 1kpl, - dostawa i montaż: TWISTER I WAHADŁO – 1kpl, - dostawa i montaż: ORBITREK (ROWER ELIPTYCZNY) – 1kpl, - dostawa i montaż: TABLICA INFORMACYJNA – 1kpl, c) dostawa i montaż wyposażenia strefy relaksu: - dostawa i montaż: ŁAWKI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 4kpl, - dostawa i montaż: KOSZE MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 2kpl, - dostawa i montaż: STOŁY SZACHOWE KWADRATOWE Z 4 SIEDZISKAMI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 1kpl, - dostawa i montaż: STOŁY SZACHOWE PROSTOKĄTNE Z 2 ŁAWKAMI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 1kpl. 2/ Budowa małej architektury – Otwartej Strefy Aktywności OSA: siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu w Korczynie Sporne na działce o nr ewid. 544/1, w zakresie: a) roboty budowlane: roboty ziemne z odwozem urobku na odległość do 1km, betonowe stopy fundamentowe o pojemności 0,20 -0,25m3/szt, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego z wierzchnią warstwą kruszywa bazaltowego gr. 5cm łącznej grubości 35cm, obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej z oporem z wykonaniem rowków, nawierzchnie z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej, b) dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowej: - dostawa i montaż: DRABINKA I PODCIAG DO NÓG – 1kpl, - dostawa i montaż: BIEGACZ – 1kpl, - dostawa i montaż: TWISTER I WAHADŁO – 1kpl, - dostawa i montaż: ORBITREK (ROWER ELIPTYCZNY) – 1kpl, - dostawa i montaż: TABLICA INFORMACYJNA – 1kpl, c) dostawa i montaż wyposażenia strefy relaksu: - dostawa i montaż: ŁAWKI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 4kpl, - dostawa i montaż: KOSZE MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 2kpl, - dostawa i montaż: STOŁY SZACHOWE KWADRATOWE Z 4 SIEDZISKAMI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 1kpl, - dostawa i montaż: STOŁY SZACHOWE PROSTOKĄTNE Z 2 ŁAWKAMI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 1kpl. d) plac zabaw: nawierzchnia EPDM gr. 40 mm na gotowej podbudowie z obrzeżem betonowym, ogrodzenie panelowe wysokości 1,80m c cokołem betonowym i furtka szerokości 1,0m, - dostawa i montaż: ŁAWKI MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 2kpl, - dostawa i montaż: KOSZE MOCOWANE NA STAŁE DO PODŁOŻA – 1kpl, - dostawa i montaż ZESTAW ZABAWOWY: DWIE BASZTY, DWIE ZJEŻDŻALNIE, SCHODY I DWA TRAPY – 1kpl, - dostawa i montaż: HUŚTAWKA WAŻKA – 1kpl, - dostawa i montaż: SPRĘŻYNOWIEC – 1kpl. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, STWiOR, które stanowią załącznik do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow... Korczyna.pdf 578,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa Otwar... Korczyna.pdf 616,57 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 23,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 18,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 14,99 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczyna.docx 16,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Korczyna.docx 15,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Korczyna.docx 16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Korczyna.docx 35,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  Specyfikacja Techni... Korczyna.pdf 406 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokumentacja (Kombo... Korczyna.zip 15,95 MB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja (Korcz... Korczyna.zip 17,18 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 269,05 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o uniewa... Korczyna.pdf 230 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się