Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury w Komborni  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-12-02  
Termin składania ofert
2019-05-31 09:30  
Cpv
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
 

CZĘŚĆ I: Wykonanie remontu budynku Domu Kultury w Komborni na działce nr 736/1, 736/2, utwardzenie gruntu i budowa miejsc postojowych, obudowa studni z iluminacją świetlną, dostawa i montaż altany ogrodowej, nasadzenia w następującym zakresie:

1) roboty rozbiórkowe wewnątrz budynku – demontaż osprzętu sanitarnego, wykucie z muru wewnętrznych ościeżnic drzwiowych, wykucie z muru podokienników wewnętrznych, skucie tynków wewnętrznych ścian i sufitów, rozebranie posadzek wraz z warstwami wyrównawczymi (częściowe), wywiezienie gruzu z rozbiórki,

2) roboty instalacji sanitarnych – wykonanie rurażu instalacji wodociągowej z podejściami do projektowanych urządzeń, wykonanie rurażu instalacji kanalizacyjnej z podejściami do projektowanych urządzeń, montaż osprzętu sanitarnego: wodociągowego i kanalizacyjnego,

3) rozbudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej – wykonanie gniazd wtykowych w projektowanych miejscach z doprowadzeniem przewodów elektrycznych,

4) wewnętrzne roboty wykończeniowe: roboty posadzkowe – izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych: sanitariaty i kuchnia, podłoża pod posadzki z zaprawy cementowej, posadzki: płytki GRES na kleju, paneli drewnianych i paneli MDF, roboty tynkarskie ścian i sufitów z osadzeniem podokienników wewnętrznych PCV lub aglomarmurowych częściową okładziną z płytek ceramicznych i malowaniem, montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej: drzwi wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone w ościeżnicach stalowych, drzwi wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone w ościeżnicach z płyty MDF o regulowanej szerokości, montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych w łazienkach (2 komplety),

5) roboty zewnętrzne – wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,

6) wykonanie podjazdu (platformy schodowej) dla osób niepełnosprawnych wewnątrz budynku,

7) utwardzenie gruntu i budowa miejsc postojowych,

8) wykonanie obudowy studni z iluminacją świetlną z wyposażeniem w meble ogrodowe,

9) nasadzenia – drzew i krzewów liściastych i iglastych wg specyfikacji, dostawa donic technorattanowych.

CZĘŚĆ II: Wyposażenie budynku Domu Kultury w Komborni w następującym zakresie:

1) dostawa i montaż wyposażenia Klubu Seniora,

2) dostawa i montaż wyposażenia Sali Pamięci, salki kinowej przy Sali Pamięci,

3) dostawa i montaż wyposażenia Świetlicy dla młodzieży i dorosłych,

4) uzupełnienie wyposażenia siłowni,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które stanowią załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Remon... Komborni.pdf 591,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Remont i wyp... Komborni.pdf 854,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Komborni.docx 135,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1a d...Komborni.docx 135,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Komborni.docx 130,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Komborni.docx 129,21 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Komborni.docx 128,18 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3a d... Komborni.doc 171 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Komborni.docx 127,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...Komborni.docx 128,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...Komborni.docx 157,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6a -...sażenie).doc 226,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Remo... Komborni.zip 22,78 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -... Komborni.pdf 447,15 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Komborni.pdf 457,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie o uni... Komborni.pdf 405,33 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Komborni.pdf 463,6 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się