Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedzkola i Żłobka - ETAP II  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
14.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-12-31  
Termin składania ofert
2019-06-24 09:30  
Cpv
24560000-7 Poliamidy w formach podstawowych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych', 'roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45261410-1 Izolowanie dachu
45262120-8 Wznoszenie rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45422000-1 Roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Korczynie na funkcję Przedszkola i Żłobka – etap II na działce nr ewid. 847/6 w Korczynie w następującym zakresie wg przedmiaru robót:

1) ROZBIÓRKA – od poz. 1 do poz. 29,

2) ROBOTY ZIEMNE POPRZEDZAJĄCE I ROBOTY Z NIMI ZWIAZANE poz. 30,

3) FUNDAMENTY + KONDYGNACJA PODPIWNICZENIA - STAN SUROWY (dla przebudowy) od poz. 31 do poz. 54,

4) PŁYTA NAD PODPIWNICZENIEM – Z ELEMENTAMI POWIĄZANYMI od poz. 55 do poz. 94,

5) KONDYGNACJA PARTERU W CZĘŚCI PRZEBUDOWYWANEJ I ROZBUDOWYWANEJ (za osią 1.5) – STAN SUROWY – od poz. 95 do poz. 124,

6) PŁYTA NAD PIĘTREM – Z ELEMENTAMI POWIĄZANYMI – od poz. 125 do poz. 172,

7) KONDYGNACJA I PIĘTRA –STAN SUROWY (pozostały zakres obiektu – po osi 1.5) – od poz. 173 do poz. 210,

8) PŁYTA NAD PIĘTREM – Z ELEMENTAMI POWIĄZANYMI od poz. 211 do poz. 267,

9) POZOSTAŁE ROBOTY DO STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO od poz. 268 do poz. 287,

10) DOCIEPLENIE ZEWNĘTRZNE od poz. 288 do poz. 296.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

UWAGA!

1. Zakres robót określony w poz. od 1 do 54 przedmiaru robót należy wykonać w okresie do dnia 24.08.2019r., ponadto w tym samym terminie należy zabezpieczyć przed utratą ciepła oraz hałasem użytkowaną część istniejącego Przedszkola w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz kierownikiem budowy.

2. W odniesieniu do dokumentacji projektowej wprowadzono zmianę polegającą na zastąpieniu pustaków ceramicznych na realizacje ścian konstrukcyjnych i działowych pustakami z betonu komórkowego.

Załączniki

  Ogłoszenie - Rozbu...- ETAP II.pdf 599,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Rozbudowa, n...- ETAP II.pdf 1,09 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do... ETAP II.docx 24,17 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d... ETAP II.docx 18,35 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... ETAP II.docx 15,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do... ETAP II.docx 16,53 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do... ETAP II.docx 15,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do... ETAP II.docx 16,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do... ETAP II.docx 35,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt wykonawczy ...- ETAP II.zip 22,79 MB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Rozb...- ETAP II.zip 12,81 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...- ETAP II.pdf 543,27 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...- ETAP II.pdf 523,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...- ETAP II.pdf 438,56 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się