Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2019-12-26  
Termin składania ofert
2019-06-24 09:30  
Cpv
34144210-3 Wozy strażackie
 

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”.

2. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samochód ratowniczo — gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminy Korczyna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Załączniki

  Ogłoszenie - Zakup...Korczynie.pdf 588,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SWIZ - Zakup średn...Korczynie.pdf 1,25 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 24,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 18,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 15,1 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...Korczynie.doc 62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...orczynie.docx 16,13 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...orczynie.docx 31,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...orczynie.docx 25,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 446,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 398,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się