Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa wieży widokowej z infrastrukturą turystyczną na działce nr 322 w miejscowości Czarnorzeki  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2020-01-31  
Termin składania ofert
2019-07-31 09:30  
Cpv
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistycze
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45422000-1 Roboty ciesielskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą turystyczną na działce nr 322 w Czarnorzekach w następującym zakresie wg przedmiaru robót:

1) ROBOTY ZIEMNE – od poz. 1 do poz. 9,

2) ŁAWY FUNDAMENTOWE – od poz. 10 do poz. 24,

3) ŚCIANY, STROPY, ELEMENTY ŻELBETOWE – od poz. 25 do poz. 45,

4) ROBOTY KONSTRUKCJA DREWNIANA: 4.1. ZADASZENIE – od poz. 46 do poz. 54, 4.2. KONSTRUKCJA DREWNIANA PLATFORMY WIDOKOWEJ – od poz. 55 do poz. 64, 4.3. DACH GŁÓWNY – od poz. 65 do poz. 74, 4.4. SCHODY ZEWNĘTRZNE – od poz. 75 do poz. 87,

5) POKRYCIE DACHOWE: 5.1. ROBOTY POKRYCIE DACHOWE GONT BITUMICZNY – od poz. 88 do poz. 94, 5.2. ROBOTY POKYCIE DACHOWE GONT DREWNIANY – od poz. 95 do poz. 101,

6) POSADZKI: 6.1. POSADZKA POZIOM +-0.00 – od poz. 102 do poz. 111, 6.2. POSADZKA POZIOM +3.50 – od poz. 112 do poz. 117, 6.3. POSADZKA POZIOM +7.25 – od poz. 118 do poz. 129,

7) TYNKI WEWNĘTRZNE – od poz. 130 do poz. 137,

8) STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – od poz. 138 do poz. 146,

9) ELEWACJA: 9.1. ELEWACJA PARTER – od poz. 147 do poz. 153, 9.2. ELEWACJA PIĘTRO I TARAS WIDOKOWY - od poz. 154 do poz. 163,

10) ZAGOSPODAROWANIE TERENU – od poz.
164 do poz. 174,

11) OGRODZENIE WIEŻY WIDOKOWEJ – od poz. 175 do poz. 180,

12) MONITORING WIEZY WIDOKOWEJ – od poz. 181 do poz. 196,

13) TABLICA WIDOKOWA – poz. 197.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...arnorzeki.pdf 636,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa wież...arnorzeki.pdf 1,11 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...rnorzeki.docx 78,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...rnorzeki.docx 75,86 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d... ETAP II.docx 72,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...rnorzeki.docx 71,36 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...rnorzeki.docx 70,78 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...rnorzeki.docx 73,58 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...rnorzeki.docx 95,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Budo...arnorzeki.zip 28,57 MB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian...arnorzeki.pdf 340,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...arnorzeki.pdf 210,16 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Dokumentacja na wyk...arnorzeki.zip 3,09 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...arnorzeki.pdf 298,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...arnorzeki.pdf 431,52 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się