Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Rewitalizacja obiektów i przestrzeni publicznej Gmin: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka i Korczyna zlokalizowanych na obszarze MOF Krosno - Przebudowa pomieszczeń budynku Domu Kultury w Komborni  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
2.000,00 PLN  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18A  
Data publikacji do
2020-02-11  
Termin składania ofert
2019-08-05 09:30  
Cpv
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
 

Wyposażenie budynku Domu Kultury w Komborni w następującym zakresie:

1) dostawa i montaż wyposażenia Klubu Seniora,

2) dostawa i montaż wyposażenia Sali Pamięci, salki kinowej przy Sali Pamięci,

3) dostawa i montaż wyposażenia Świetlicy dla młodzieży i dorosłych,

4) uzupełnienie wyposażenia siłowni,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, które stanowią załącznik do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Remon... Komborni.pdf 557,76 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Remont i wyp... Komborni.pdf 716,39 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Komborni.docx 135,12 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Komborni.docx 130,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Komborni.docx 129,22 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do... Komborni.doc 171 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...Komborni.docx 128,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 - ... Komborni.doc 227 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Remo... Komborni.zip 5,61 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ d... Komborni.pdf 861,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...sażenie).pdf 316,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Komborni.pdf 225,93 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się