Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Wzrost efektywności i dostępności e-usług na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
13.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-07-23  
Termin składania ofert
2017-04-21 09:30  
Cpv
30200000-1 Urządzenia komputerowe
30213100-6 Komputery przenośne
31682530-4 Awaryjne urządzenia energetyczne
32415000-5 Sieć ethernet
32420000-3 Urządzenia sieciowe
32421000-0 Okablowanie sieciowe
32424000-1 Infrastruktura sieciowa
32428000-9 Modernizacja sieci
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48422000-2 Zestawy pakietów oprogramowania
48610000-7 Systemy baz danych
48620000-0 Systemy operacyjne
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania
72268000-1 Usługi dostawy oprogramowania
72310000-1 Usługi przetwarzania danych
72322000-8 Usługi zarządzania danymi
72611000-6 Usługi w zakresie wsparcia technicznego
 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa Systemu zbudowanego z modułów informatycznych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej niezbędnej do świadczenia przez Gminę Korczyna i jednostki jej podległe e-usług publicznych w zakresie oświaty. System składa się z modułów: dziennik elektroniczny, moduł prawny, moduł multibiblioteka, e-rejestracja jak również z niezbędnego sprzętu: zestawów komputerowych do obsługi modułów, dostawy infrastruktury sieciowej wraz z usługą rozbudowy sieci komputerowej oraz jej uruchomienia w jednostkach
objętych projektem, dostawy infrastruktury do obsługi modułu e-rejestracja oraz jej uruchomienie w przedszkolu samorządowym jak również świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych. Szczegółowe wymagania dla przedmiotu zamówienia zostały określone w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym OPZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Wzros... Korczyna.pdf 542,3 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Wzrost efekt... Korczyna.doc 294,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 1 do SI... Korczyna.doc 269,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 2 do SI... Korczyna.doc 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 3 do SI... Korczyna.doc 165,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 4 do SI... Korczyna.doc 159,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 5 do SI... Korczyna.doc 161 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 6 do SI... Korczyna.doc 223,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 7 do SI... Korczyna.doc 171 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 8 do SI... Korczyna.doc 162 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik 9 do SI... Korczyna.doc 155,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  załącznik 10 do S... Korczyna.doc 212 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 133,46 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 381,73 KB (pdf) szczegóły pobierz