Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa i rozbudowa oświetlenia na terenie Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
3.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-07-29  
Termin składania ofert
2017-04-28 09:30  
Cpv
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Korczyna w następującym zakresie: a) Przebudowa i rozbudowa oświetlenia na ul. Szczepanika w Korczynie, która obejmuje: - demontaż istniejących latarni, - przebudowę trasy linii oświetleniowej, - rozbudowę oświetlenia, - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - demontaż istniejącego oświetlenia ul. Szczepanika - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty - ułożenie fundamentów - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych - wykonanie muf kablowych - wykonanie pomiarów kabla - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy
0,1 a następnie ziemią wraz z oznakowaniem kabla. b) Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej (łącznik z ul. Szczepanika) w Korczynie, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 L=160/189m od słupa nr 41/263/1 do proj. słupa 5/41/WO – nawiązanie do oświetlenia wyprowadzonego z skrzyni SR w ST Korczyna 23 - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty, - ułożenie fundamentów, - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych, - wykonanie pomiarów kabla, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem, - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy 0,1 a następnie ziemią, wraz z oznakowaniem kabla, - zabudowa słupów i lamp. c) Budowa oświetlenia przy drodze gminnej nr G114839 w m. Kombornia, która obejmuje: - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 zasilającej projektowaną wolnostojąca szafę sterowniczo – pomiarową SO z istniejącego stanowiska słupowego na dz. nr 637/12 sieci nN zasilanej z ST Kombornia 6, - zabudowę wolnostojącej szafy SO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z szafy SO do projektowanych słupów oświetleniowych od słupa 1/1/WO do słupa 7/1/WO, - budowę linii kablowej YAKY 4x35mm2 wyprowadzonej z szafy SO, do projektowanych słupów oświetleniowych od słupa 1/2//WO do słupa 2/2/WO - zabudowę projektowanych słupów i montaż opraw oświetleniowych. Obiekty realizowane będą w następującej kolejności: - wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej, - wykonanie wykopów oraz przepychów pod kabel ziemny i fundamenty, - ułożenie fundamentów, - ułożenie kabla na podsypce piaskowej oraz w rurach ochronnych, - zabudowa wolnostojącej szafy SO, - wykonanie pomiarów kabla, - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przed zasypaniem, - zasypanie kabla piaskiem o grubości warstwy 0,1 a następnie ziemią wraz z oznakowaniem kabla. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow... Korczyna.pdf 546,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa i roz... Korczyna.doc 200,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...Korczyna.docx 25,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...Korczyna.docx 20,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...Korczyna.docx 17,26 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...Korczyna.docx 18,11 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...Korczyna.docx 17,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...Korczyna.docx 17,55 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...Korczyna.docx 46,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Korc... Korczyna.zip 3,91 MB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Korc... Korczyna.zip 4,54 MB (zip) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Komb... Korczyna.zip 3,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian... Korczyna.pdf 123,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zmian... Korczyna.pdf 163,45 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 366,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 328,67 KB (pdf) szczegóły pobierz