Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami rekreacyjno - sportowymi w Węglówce działka nr 464  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
15.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-10-06  
Termin składania ofert
2017-06-28 09:30  
Cpv
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku socjalnego z pomieszczeniami rekreacyjno – sportowymi na działce o nr ewid. 464 w Węglówce w następującym zakresie: 1) Roboty budowlane : - roboty ziemne – wykopy wykonywane mechanicznie koparkami podsiębiernymi, wykopy wykonywane ręcznie, mechaniczne zasypywanie wykopów ziemią odkładu spycharkami, ręczne zasypywanie wykopów ziemią odkładu, wywiezienie nadmiaru ziemi samochodami samowyładowczymi poza teren budowy, - roboty betonowe i żelbetowe – wykonanie podłoży z chudego betonu na podłożu gruntowym pod posadzki przyziemia, wykonanie żelbetowych zbrojonych ław i stóp fundamentowych, wykonanie żelbetowych elementów w poziomie płyty stropowej nad przyziemiem, wykonanie wieńca żelbetowego w poziomie murłat, wykonanie podłoży pod posadzki, - roboty murarskie – roboty murarskie ścian konstrukcyjnych pustaków PGS gr. 24 cm, roboty murarskie ścianek działowych z bloczków PGS gr. 12 cm, roboty murarskie kominów z cegły pełnej, roboty murarskie kominów ponad połaciami dachowymi z cegły klinkierowej, - konstrukcje drewniane – montaż drewnianej konstrukcji dachu, łacenie połaci dachowych, - pokrycie dachowe – montaż wiatroizolacji z folii paroprzepuszczalnej, montaż pokrycia dachowego z blachodachówki powlekanej, montaż obróbek blacharskich z powlekanej blachy płaskiej, montaż rynien dachowych i rur spustowych tłoczonych z powlekanej blachy, - wewnętrzna im zewnętrzna stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa – montaż stolarki okiennej ze wzmocnionego PCV, montaż drzwi zewnętrznych stalowych głęboko tłoczonych ocieplonych, montaż wewnętrznych drzwi z płyty HPL w ościeżnicach metalowych, - wewnętrzne roboty wykończeniowe – montaż izolacji przeciwwilgociowej z jednej warstwy papy termozgrzewalnej lub dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku i folii, montaż ocieplenia podposadzkowego styropianem, montaż ocieplenia stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną, obudowa pionów kanalizacyjnych z wygłuszeniem wełną mineralną, posadzki z płytek GRES, posadzki z wykładzin rulonowych PCV, obsadzenie podokienników prefabrykowanych aglomarmurowych, wykonanie tynku cementowo-wapiennego, okładziny ścienne z płytek ceramicznych na kleju, wykończenie fragmentów posadzek panelami drewnianymi, wykonanie powłok malarskich, - ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji metodą mokrą – montaż aluminiowej listwy startowej, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem samogasnącym gr. 12 cm, kołkowanie styropianu łącznikami plastikowymi w ilości 4 szt/m2, docieplenie szpalet okiennych i drzwiowych oraz ścian bocznych kominów styropianem samogasnącym gr. 3 cm, wykonanie dodatkowej warstwy siatki do wysokości okien przyziemia, okucie narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym, gruntowanie powierzchni elewacji farbą gruntującą, wykonanie wyprawy elewacyjnej tynkiem akrylowym baranek gr. 2,0 mm w kolorze grupy II, - podbudowa z kruszywa naturalnego/łamanego – warstwa podbudowy o łącznej grubości 38 cm, warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. po zagęszczeniu 20 cm, warstwa górna podbudowy z klińca o grubości 10 cm, - wykonanie utwardzenia nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 na gotowej podbudowie – wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej, - wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej – zamontowanie w gotowych wykopach studzienek rewizyjnych PCV 315/160, wykonanie ciągu kanalizacji deszczowej rurociągiem PCV 160 mm, 2) Instalacja wodno – kanalizacyjna: - demontaż rurociągów i przyborów, - montaż rurociągów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd, - montaż armatury, - montaż urządzeń, - badanie instalacji, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania instalacji, 3) Instalacja centralnego ogrzewania: - montaż rurociągów wraz z wykuciem i zamurowaniem bruzd, - montaż kotła wraz z podgrzewaczem cwu, - montaż armatury, - montaż grzejników, - badania instalacji, - wykonanie izolacji termicznej, - regulacja działania instalacji 4) Instalacja elektryczna: - układanie kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami, - montaż opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej wraz z | przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, która stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót - służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny ryczałtowej.

Załączniki

  Ogłoszenie - Budow...ęglówce.pdf 562 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Budowa budyn...ęglówce.doc 210,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...glówce.docx 22,67 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...glówce.docx 18,08 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...glówce.docx 14,94 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...glówce.docx 16,33 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...glówce.docx 15,48 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...glówce.docx 15,84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...glówce.docx 32,24 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja przeta...ęglówce.zip 29,25 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...ęglówce.jpg 365,69 KB (jpg) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...ęglówce.pdf 513,42 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ęglówce.pdf 409,07 KB (pdf) szczegóły pobierz