Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa dróg gminnych Nr 114813R i Nr 114815R w Korczynie  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
25.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2017-10-29  
Termin składania ofert
2017-07-25 09:30  
Cpv
45232452-5 Roboty odwadniające
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 Malowanie nawierzchi
45233280-5 Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych Nr 114813R i Nr 114815R w Korczynie w następującym zakresie:

1/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114815R Korczyna – Morcinek – Łysa Góra (ul. Zamkowa) w km 0+000 – 2+775 w miejscowości Korczyna

2/ Przebudowa drogi gminnej Nr 114813R Korczyna – Doliny wraz z budową chodnika w km 0+004, 50-0+533 w miejscowości Korczyna

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...Korczynie.pdf 575,54 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...Korczynie.doc 233 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...orczynie.docx 22,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...orczynie.docx 17,81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...orczynie.docx 14,65 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...orczynie.docx 16,16 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...orczynie.docx 15,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...orczynie.docx 15,68 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...orczynie.docx 31,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja przeta...Korczynie.zip 13,4 MB (zip) szczegóły pobierz
  Wyjaśnienie SIWZ -...Korczynie.pdf 279,13 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Korczynie.pdf 303,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Korczynie.pdf 253,11 KB (pdf) szczegóły pobierz