Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna  
Przedmiot zamówienia
Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-02-09  
Termin składania ofert
2017-11-09 09:30  
Cpv
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 Usługi recyklingu odpadów
 

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i transport wszystkich odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Korczyna wystawionych przez właścicieli (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy, najemców) w workach foliowych o poj. 120l i 60l oznaczonych naklejką z adresem nieruchomości w dniach wywozu określonych w harmonogramie wywozu oraz zagospodarowanie odpadów z wyłączeniem odpadów zmieszanych i odpadów zielonych.

Załączniki

  Ogłoszenie - Odbi... Korczyna.pdf 571,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...Korczyna.docx 17,71 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2a d...Korczyna.docx 15,52 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...Korczyna.docx 13,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2b d...Korczyna.docx 15,46 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...Korczyna.docx 12,66 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...Korczyna.docx 13,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...zyna (2).docx 12,83 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...Korczyna.docx 32,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  SIWZ - Odbiór, tra...Korczyna.docx 60,9 KB (doc) szczegóły pobierz
  Modyfikacja załąc... Korczyna.pdf 1,02 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc... Korczyna.pdf 917,5 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz... Korczyna.pdf 607,34 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się