Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska - Działy w km 0+000 - 0+500 w miejscowości Wola Komborska  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
4.000,00 PLN  
Ogłaszający
Gmina Korczyna  
Województwo
PODKARPACKIE  
Powiat
krośnieński  
Ulica
ul. Rynek  
Numer budynku
18  
Data publikacji do
2018-02-17  
Termin składania ofert
2017-11-17 09:30  
Cpv
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej Nr 114835R Wola Komborska – Działy w km 0+000 – 0+500 w miejscowości Wola Komborska, która obejmuje:

1) roboty przygotowawcze – roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 2 km, - usunięcie darniny na poboczach, mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4cm – rozebranie, frezowanie nawierzchni na złączach poprzecznych,

2) podbudowa – mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy do 10cm - wyrównanie podmytych poboczy, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II, transport mieszanki samochodem samowyładowczym – wyrównanie podmytej nawierzchni asfaltobetonowej, skropienie nawierzchni drogowych asfaltem,

3) nawierzchnia – nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa wiążąca grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm, nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm,

4) pobocza – górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwałowaniu 10cm.

Załączniki

  Ogłoszenie - Przeb...Komborska.pdf 552,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ - Przebudowa d...Komborska.pdf 524,19 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...omborska.docx 21,76 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2a d...omborska.docx 17,92 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2b d...omborska.docx 14,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...omborska.docx 16,3 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 do...omborska.docx 15,62 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 do...omborska.docx 15,79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 6 do...omborska.docx 31,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Dokumentacja - Prze...Komborska.zip 1,49 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...Komborska.pdf 746,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...Komborska.pdf 657,75 KB (pdf) szczegóły pobierz