Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół nr XX/19 z posiedzenia zwyczajnej XX sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XX/19 z posiedzenia zwyczajnej XX sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 30 grudnia 2019 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 9:04 - 12:37
25.03.2020 więcej
Protokół nr XIX/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIX sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XIX/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIX sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 19 grudnia 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 7:45 - 7:51
21.01.2020 więcej
Protokół nr XVIII/19 z posiedzenia zwyczajnej XVIII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XVIII/19 z posiedzenia zwyczajnej XVIII sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 13 grudnia 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 8:35 - 14:49
17.01.2020 więcej
Protokół nr XVII/19 z posiedzenia zwyczajnej XVII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XVII/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XVII sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 22 listopada 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 10:00 - 14:54
31.12.2019 więcej
Protokół nr XVI/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XVI sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XVI/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XVI sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 7 listopada 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 14:33 - 15:00
04.12.2019 więcej
Protokół nr XV/19 z posiedzenia zwyczajnej XV sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XV/19 z posiedzenia zwyczajnej XV sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 22 października 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 8:12 - 16:41
04.12.2019 więcej
Protokół nr XIV/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIV sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XIV/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIV sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 14 września 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 9:07 - 9:20
04.11.2019 więcej
Protokół nr XIII/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XIII/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XIII sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 9 września 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 15:36 - 17:27
04.11.2019 więcej
Protokół nr XII/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XII/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 10:45 - 13:19
04.11.2019 więcej
Protokół nr XI/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XI sesji Rady Gminy Korczyna
Protokół nr XI/19 z posiedzenia nadzwyczajnej XI sesji Rady
Gminy Korczyna, która odbyła się w dniu 24 lipca 2019 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 9:04 - 9:40
04.11.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się