Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Aukcja na sprzedaż drzew na terenie Gminy Korczyna
Aukcja na sprzedaż drzew na terenie Gminy Korczyna
28.02.2020 więcej
Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej numer 482 położonej w miejscowości Korczyna
Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony
poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki
gminnej numer 482 położonej w miejscowości Korczyna
20.03.2019 więcej
Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki gminnej numer 449 położonej w miejscowości Węglówka
Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony
poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki
gminnej numer 449 położonej w miejscowości Węglówka
12.03.2019 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną
licytację na sprzedaż drewna
14.03.2018 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna - Korczyna ul. Trębacka
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną
licytację na sprzedaż drewna - Korczyna ul. Trębacka
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drewna - Korczyna ul. Widokowa
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną
licytację na sprzedaż drewna - Korczyna ul. Widokowa
12.05.2017 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu - Korczyna ul. Widokowa
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną
licytację na sprzedaż drzew na pniu - Korczyna ul. Widokowa
22.03.2017 więcej
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu - Korczyna ul. Trębacka
Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego poprzez ustną
licytację na sprzedaż drzew na pniu - Korczyna ul. Trębacka
22.03.2017 więcej
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu
Wójt Gminy Korczyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony
poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki
gminnej numer 730 położonej w Węglówce o szacunkowej ilości
7,68 m3
17.01.2017 więcej
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drzew na pniu
Wójt Gminy Korczyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony
poprzez ustną licytację na sprzedaż drzew na pniu z działki
gminnej numer 641 położonej w Węglówce o szacunkowej ilości
9,82 m3
19.07.2016 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się