Lista artykułów

Nazwa artykułu
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Korczyna
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Korczyna
21.12.2015 więcej
Statut Gminy Korczyna
Uchwała Nr XXVI/274/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Korczyna.
21.12.2015 więcej