Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii MOF Krosno
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno
29.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
10.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno
22.09.2016 więcej