Lista artykułów

Nazwa artykułu
Aktualizacja Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
W dniu 5 września 2018 r. Rada Gminy Korczyna przyjęła
Uchwałę Nr XXXVIII/375/18 zmieniającą uchwałę w sprawie
przyjęcia Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
26.09.2018 więcej
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizowanej Strategii MOF Krosno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie Prezydenta Miasta Krosna o odstąpieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
aktualizowanej Strategii MOF Krosno wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
23.08.2018 więcej
Raport z konsultacji społecznych aktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
W dniach od 30 lipca do 19 sierpnia br. odbyły się konsultacje
społeczne aktualizowanej Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko, których celem było poznanie opinii mieszkańców
Gmin tworzących MOF Krosno, instytucji pozarządowych,
partnerów społeczno – gospodarczych, wspólnot mieszkaniowych
i środowiska akademickiego na temat planowanych do realizacji
projektów rewitalizacyjnych oraz uwzględnienie w założeniach
dokumentu potrzeb lokalnej społeczności. Z przeprowadzonych
konsultacji społecznych opracowany został raport.
23.08.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
30.07.2018 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii MOF Krosno
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko Strategii MOF Krosno
04.06.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu
„Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko
16.05.2018 więcej
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu Strategii MOF Krosno wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii MOF Krosno
Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu
Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno wraz z
Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii Miejskiego
Obszaru Funkcjonalnego Krosno
29.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu
zaktualizowanego dokumentu „Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno” wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko
10.01.2018 więcej
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Konsultacje społeczne projektu Strategii Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Krosno
22.09.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się