Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXI/219/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/219/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/218/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/218/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6 - etap
IV"
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/217/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/217/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia
wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2016
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/216/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. o zmianie uchwały
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz
zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych
dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie Gminy Korczyna przez podmioty inne niż
Gmina Korczyna
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/215/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/215/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/214/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/214/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/213/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/213/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/212/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/212/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2016 rok
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/211/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/211/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
30.12.2016 więcej
Uchwała XXI/210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r.
Uchwała XXI/210/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały
budżetowej Gminy Korczyna na 2017 rok
30.12.2016 więcej