Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała XXXII/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/331/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa
Podkarpackiego
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/330/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/329/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
uchwały budżetowej Gminy Korczyna na 2018 rok
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/328/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/327/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
udzielenia dotacji w 2017 roku, na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytków usytuowanym na terenie Gminy Korczyna
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/326/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcia
zobowiązania na realizację zadania pn. "Montaż Odnawialnych
Źródeł Energi na terenie Gminy Korczyna"
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/325/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. uchylająca
uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie
realizacji zadania pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego z funkcją
lodowiska otwartego w Korczynie"
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/324/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie
ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem
roku 2017
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXII/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXII/323/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany
uchwały budżetowej na 2017 rok
13.01.2018 więcej
Uchwała XXXI/322/17 z dnia 1 grudnia 2017 r.
Uchwała XXXI/322/17 z dnia 1 grudnia 2017 r. o zmianie uchwały
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
18.12.2017 więcej