Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej III sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej III sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 17:10
03.01.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej II sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej II sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 4 grudnia 2018 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 13:00 - 17:12
03.01.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej I sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej I sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 19 listopada 2018 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 16:00 - 16:33
03.01.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXIX sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXIX sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 12 października 2018 r. w
sali narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 15:00
14.11.2018 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 5 września 2018 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 12:00 - 14:30
13.09.2018 więcej
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XXXVII sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 16 lipca 2018 r. w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie (Dwór Szeptyckich), w
godz. 13:20 - 14:35
20.07.2018 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej XXXVI sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 11 czerwca 2018 r. w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie (Dwór Szeptyckich), w
godz. 12:00 - 15:50
19.06.2018 więcej
Uchwała XXXV/352/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.
Uchwała XXXV/352/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Korczyna na
lata 2017 - 2023"
23.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/351/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/351/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie
udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Krośnieńskiego na
realizację zadania publicznego - wykonanie dokumentacji
technicznej na zadanie: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R
polegającej na budowie chodnika dla pieszych" w miejscowości
Korczyna
13.04.2018 więcej
Uchwała XXXIV/350/18 z dnia 22 marca 2018 r.
Uchwała XXXIV/350/18 z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie ustalenia
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym
13.04.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się