Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XII sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 29 sierpnia 2019 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie
16.09.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XI sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej XI sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 24 lipca 2019 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie
06.09.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej X sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej X sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 28 czerwca 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie
19.07.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IX sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IX sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 28 maja 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie
21.06.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej VIII sesji Rady Gminy
Korczyna, która odbyła się w dniu 12 kwietnia 2019 r. w sali
narad Domu Strażaka w Korczynie, w godz. 10:05 - 10:41
20.05.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej VII sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej VII sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 26 marca 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 11:10 - 20:14
03.04.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej VI sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej VI sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 21 lutego 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 10:00 - 16:13
12.03.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej V sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia nadzwyczajnej V sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 4 lutego 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 13:00 - 13:45
14.02.2019 więcej
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IV sesji Rady Gminy Korczyna
Uchwały z posiedzenia zwyczajnej IV sesji Rady Gminy Korczyna,
która odbyła się w dniu 23 stycznia 2019 r. w sali narad Domu
Strażaka w Korczynie, w godz. 11:30 - 17:08
01.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się