Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-07 08:06:59  Rafał Czapor

Utworzono artykuł 122422 o nazwie 'Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste122422
user_idpuste22944
resource_idpuste941
namepusteInformacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
category_idpuste9521
language_idpuste1
shortpusteNa podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 06 marca 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
fullpuste

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016r., poz. 2147 z późn.zm.), Wójt Gminy Korczyna informuje, że w dniu 06 marca 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Korczyna – Korczyna ul. Rynek 18a, wywieszony został wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:


1. Działka nr ewid. 543/16 położona w Korczynie
2. Działka nr ewid. 543/17 położona w Korczynie
3. Działka nr ewid. 543/18 położona w Korczynie
4. Działka nr ewid. 543/19 położona w Korczynie
5. Działka nr ewid. 543/20 położona w Korczynie

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Korczyna, pok. nr 15, tel. 13 43 540 80
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.

Wójt Gminy Korczyna
Jan Zych

publishfrompuste2018-03-07 00:00:00
_activepuste1
slugpusteinformacja-o-wywieszeniu-wykazu-nieruchomosci-przeznaczonych-do-sprzedazy
2018-03-07 08:06:59  Rafał Czapor

Załączono plik 352556

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1362164
user_idpuste22944
fobject_idpuste352556
resource_idpuste941
modelpusteArticle
foreign_idpuste122422
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się