Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2016-05-19 13:44:18  Rafał Czapor

Utworzono artykuł 53528 o nazwie 'Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste53528
user_idpuste22944
resource_idpuste941
namepusteZameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
category_idpuste13700
language_idpuste1
shortpusteZameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
fullpuste

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

publishfrompuste2016-05-19 00:00:00
_activepuste1
slugpustezameldowanie-cudzoziemca-na-pobyt-staly
2016-05-19 13:44:18  Rafał Czapor

Załączono plik 135829

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste505177
user_idpuste22944
fobject_idpuste135829
resource_idpuste941
modelpusteArticle
foreign_idpuste53528
_attachmentpuste1
_activepuste1
2016-05-19 13:44:18  Rafał Czapor

Załączono plik 135830

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste505178
user_idpuste22944
fobject_idpuste135830
resource_idpuste941
modelpusteArticle
foreign_idpuste53528
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się