Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-20 11:49:53  Rafał Czapor

Utworzono artykuł 82722 o nazwie 'Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste82722
user_idpuste22944
resource_idpuste941
namepusteZarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna
category_idpuste19755
language_idpuste1
shortpusteZarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna
fullpuste

Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna

publishfrompuste2017-03-20 00:00:00
_activepuste1
slugpustezarzadzenie-nr-293-2017-wojta-gminy-korczyna-z-dnia-17-marca-2017-r-w-sprawie-okreslenia-terminow-przeprowadzenia-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajacego-w-tym-terminy-skladania-dokumentow-na-rok-szkolny-2017-2018-do-przedszkoli-oddzialo
2018-01-29 15:13:34  Rafał Czapor

Zmieniono nazwę z 'Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna' na 'Zarządzenie nr 293/2017 Wójtya Gminy Korczna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna'

Pole short zmieniło wartość z 'Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna' na 'Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna'

Pole full zmieniło wartość z '<p> Zarządzenie nr 293/2017 W&oacute;jta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia termin&oacute;w przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokument&oacute;w, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddział&oacute;w przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szk&oacute;ł podstawowych oraz klas pierwszych szk&oacute;ł podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna</p> ' na '<p> Zarządzenie nr 293/2017 W&oacute;jta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia termin&oacute;w przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokument&oacute;w, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddział&oacute;w przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szk&oacute;ł podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
nameZarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KorczynaZarządzenie nr 293/2017 Wójtya Gminy Korczna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna
shortZarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę KorczynaZarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna
full

Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna

Zarządzenie nr 293/2017 Wójta Gminy Korczyna z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017 / 2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna

2018-01-29 15:13:34  Rafał Czapor

Załączono plik 225940

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1312582
user_idpuste22944
fobject_idpuste225940
resource_idpuste941
modelpusteArticle
foreign_idpuste82722
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się