Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568503

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209260
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568503
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568504

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209262
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568504
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568505

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209264
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568505
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568506

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209266
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568506
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568507

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209268
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568507
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568508

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209270
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568508
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568509

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209272
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568509
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568510

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209274
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568510
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 568511

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209276
user_idpuste1102398
fobject_idpuste568511
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 571757

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209278
user_idpuste1102398
fobject_idpuste571757
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 571758

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209280
user_idpuste1102398
fobject_idpuste571758
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 571761

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209281
user_idpuste1102398
fobject_idpuste571761
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 571763

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209283
user_idpuste1102398
fobject_idpuste571763
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 576511

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209285
user_idpuste1102398
fobject_idpuste576511
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-06-12 15:13:36  katarzynaras katarzynaras

Załączono plik 577678

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste2209288
user_idpuste1102398
fobject_idpuste577678
resource_idpuste941
modelpustePubliccontract
foreign_idpuste18390
_attachmentpuste1
_activepuste1
2019-05-28 17:19:51  Rafał Czapor

Utworzono zamówienie publiczne 18390 o nazwie 'Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste18390
namepusteZakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie
contracttype_idpuste1
contractmode_idpuste1
announcerpusteGmina Korczyna
deadlinepuste2019-06-06
publishtopuste2019-12-06
txtpuste

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”.

2. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samochód ratowniczo — gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminy Korczyna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

user_idpuste22944
resource_idpuste941
language_idpuste1
deadlinetimepusteArray
2019-05-28 17:23:52  Rafał Czapor

Pole txt zmieniło wartość z '<p> 1. Przedmiotem zam&oacute;wienia jest: &bdquo;Zakup średniego samochodu ratowniczo &mdash; gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie&rdquo;.</p> <p> 2. Opis przedmiotu zam&oacute;wienia (wymagania szczeg&oacute;łowe dotyczące przedmiotu zam&oacute;wienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samoch&oacute;d ratowniczo &mdash; gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zam&oacute;wienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi<br /> przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.</p> <p> 3. Zam&oacute;wienie jest wsp&oacute;łfinansowane ze środk&oacute;w otrzymanych od Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. &bdquo;Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo &ndash; gaśniczych&rdquo; oraz środk&oacute;w pochodzących z Wojew&oacute;dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środk&oacute;w Gminy Korczyna.</p> <p> Postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego</p> ' na '<p> 1. Przedmiotem zam&oacute;wienia jest: &bdquo;Zakup średniego samochodu ratowniczo &mdash; gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie&rdquo;.</p> <p> 2. Opis przedmiotu zam&oacute;wienia (wymagania szczeg&oacute;łowe dotyczące przedmiotu zam&oacute;wienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samoch&oacute;d ratowniczo &mdash; gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zam&oacute;wienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi<br /> przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunk&oacute;w zam&oacute;wienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.</p> <p> 3. Zam&oacute;wienie jest wsp&oacute;łfinansowane ze środk&oacute;w otrzymanych od Komendy Gł&oacute;wnej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. &bdquo;Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo &ndash; gaśniczych&rdquo; oraz środk&oacute;w pochodzących z Wojew&oacute;dzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środk&oacute;w Gminy Korczyna.</p> <p> &nbsp;</p> <p> Postępowanie o udzielenie zam&oacute;wienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zam&oacute;wienia publicznego</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
txt

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”.

2. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samochód ratowniczo — gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminy Korczyna.

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu ratowniczo — gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Korczynie”.

2. Opis przedmiotu zamówienia (wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia) stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Średni samochód ratowniczo — gaśniczy z napędem 4x4, stanowiący przedmiot zamówienia, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.

3. Zamówienie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Warszawie w ramach realizacji zadania pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych” oraz środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Rzeszowie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i środków Gminy Korczyna.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia przeprowadza Gmina Korczyna, upoważniona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Korczynie do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

2019-05-28 17:26:47  Rafał Czapor
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-03 14:39:49  Rafał Czapor
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2019-06-11 14:44:39  katarzynaras katarzynaras

Pole user_id zmieniło wartość z '22944' na '1102398'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
user_id229441102398
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się