Lista artykułów

Nazwa artykułu
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2018
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2018
18.07.2019 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie kadencji 2018 - 2023
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe na rozpoczęcie
kadencji 2018 - 2023
25.02.2019 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe na zakończenie
kadencji
07.11.2018 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2017
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2017
18.07.2018 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2016
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2016
21.07.2017 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2015
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2015
07.09.2016 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2014
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2014
07.09.2016 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe rozpoczęcie kadencji 2014
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe rozpoczęcie
kadencji 2014
06.09.2016 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2014 zakończenie kadencji
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2014 -
zakończenie kadencji
28.12.2015 więcej
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2013
Wójt Gminy Korczyna - oświadczenie majątkowe 2013
28.12.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się