Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Korczyna
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zmiany
w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w gminie Korczyna
16.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie
zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
15.05.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I dotyczące sprostowania treści załącznika nr 242 do postanowienia nr 125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maj 2019 r.
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I dotyczące
sprostowania treści załącznika nr 242 do postanowienia nr
125/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 6 maj 2019 r.
15.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korczyna
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I o aktualnych
składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korczyna
07.05.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 26 kwietnia
2019 r.
26.04.2019 więcej
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26
maja 2019 r.
18.04.2019 więcej
Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Informacja w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na
bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów wszystkich komitetów wyborczych
18.04.2019 więcej
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu
w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.03.2019 więcej
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
22.03.2019 więcej
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami
wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
22.03.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się