Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała PKW w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Uchwała PKW w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych
komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej
25.02.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
04.10.2019 więcej
Postanowienie nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie nr 228/2019 Komisarza Wyborczego w Krośnie I w
sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji
wyborczych
27.09.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie zmiany
w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5
27.09.2019 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I w sprawie
powołania obwodowych komisji wyborczych
24.09.2019 więcej
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 września 2019 r.
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 16 września
2019 r.
16.09.2019 więcej
Informacja Wójta Gminy Korczyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Informacja Wójta Gminy Korczyna z dnia 28 sierpnia 2019 r. w
sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów
wszystkich komitetów wyborczych
30.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się