Lista artykułów

Nazwa artykułu
Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I
Postanowienie Nr 22/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji
wyborczych
23.04.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w Gminie Korczyna
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych w
Gminie Korczyna
20.04.2020 więcej
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta
20.04.2020 więcej
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do komisji wyborczych
14.04.2020 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 9 kwietnia 2020 roku w
sprawie informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania
09.04.2020 więcej
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w Gminie Korczyna
W związku ze stanowiskiem Państwowej Komisji Wyborczej z dnia
26 marca 2020 r. informuje się, że zgłoszeń kandydatów do
obwodowych komisji wyborczych można dokonaćw następujący
sposób: 1. W formie skanu za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres gmina@korczyna.pl (w takim przypadku
oryginały zgłoszeń należy przesłać do urzędu pocztą
tradycyjną); 2. Za pomocą skrzynki kontaktowej umieszczonej
przy wejściu do budynku Urzędu Gminy Korczyna, ul. Rynek
18A; 3. Pocztą tradycyjną.
06.04.2020 więcej
Postanowienie nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Postanowienie nr 9/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
25 marca 2020 r. w sprawie podziału Gminy Korczyna na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych
27.03.2020 więcej
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
03.03.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się