Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Uchwała PKW w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Uchwała PKW w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych
komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28
czerwca 2020 r.
12.08.2020 więcej
Klauzula informacyjna wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Klauzula informacyjna wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
10.07.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
25.06.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisji Wyborczych
22.06.2020 więcej
Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Postanowienie nr 40/2020 Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia
17 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń
obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020
r.
17.06.2020 więcej
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych
16.06.2020 więcej
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz o losowaniu
Informacja o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń
kandydatów do komisji wyborczych oraz o losowaniu
12.06.2020 więcej
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Obwieszczenie o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz
możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na
dzień 28 czerwca 2020 r.
12.06.2020 więcej
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na
członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.
11.06.2020 więcej
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Informacja Wójta Gminy Korczyna w sprawie wyznaczenia miejsc
przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów
wyborczych
11.06.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się