Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 5
listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 23
października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
09.11.2018 więcej
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów podczas 2 tury głosowania na Wójta Gminy Korczyna
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie dyżurów podczas
2 tury głosowania na Wójta Gminy Korczyna
31.10.2018 więcej
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia
24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa
podkarpackiego
25.10.2018 więcej
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego
Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Rzeszowie I z dnia
24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze
województwa podkarpackiego
25.10.2018 więcej
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 22 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 22
października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w
wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4
listopada 2018 r.
23.10.2018 więcej
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 18 października 2018 r.
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 18
października 2018 r.
18.10.2018 więcej
Skład OKW ds. przeprowadzenia głosowania nr 6 w Iskrzyni
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia
głosowania nr 6 w Iskrzyni
18.10.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w gminie Korczyna
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 11
października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej
Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w gminie
Korczyna
18.10.2018 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy
oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
08.10.2018 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Korczyna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 1
października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w
wyborach Wójta Gminy Korczyna zarządzonych na dzień 21
października 2018 r.
03.10.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się