Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 10 czerwca 2019 r. o wynikach wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w Gminie Korczyna
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 10 czerwca 2019 r. o
wynikach wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w Gminie
Korczyna.
10.06.2019 więcej
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korczyna
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Korczyna
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20 maja 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad Sołeckich w Gminie Korczyna w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20
maja 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na członków Rad
Sołeckich w Gminie Korczyna w wyborach zarządzonych na dzień 9
czerwca 2019 r.
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20 maja 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi w Gminie Korczyna w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019 r.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Korczynie z dnia 20
maja 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi w
Gminie Korczyna w wyborach zarządzonych na dzień 9 czerwca 2019
r.
29.05.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 20 maja 2019 r. o numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach sołtysów wsi i rad sołeckich na terenie gminy Korczyna w dniu 09 czerwca 2019 r.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczyna z dnia 20 maja 2019 r. o
numerach, granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w wyborach sołtysów wsi i rad sołeckich na
terenie gminy Korczyna w dniu 09 czerwca 2019 r.
29.05.2019 więcej
Informacja o terminach przyjmowania zgłoszenia kandydatów na sołtysów wsi i do rad sołeckich
Informacja o terminach przyjmowania zgłoszenia kandydatów na
sołtysów wsi i do rad sołeckich
18.04.2019 więcej
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Wyborczej w Korczynie w wyborach sołtysów wsi i rad sołeckich
Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej komisji Wyborczej w
Korczynie w wyborach sołtysów wsi i rad sołeckich
18.04.2019 więcej
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w Gminie Korczyna
Uchwała w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad
sołeckich w Gminie Korczyna
18.04.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się