Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216/3 położonej w miejscowości Wola Komborska
Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 216/3
położonej w miejscowości Wola Komborska
24.08.2020 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III i IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III i
IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb
19.08.2020 więcej
Budowa energetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z przebudową odcinka istniejącej linii napowietrznej nN na sieć kablową w ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od stanowiska słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji transformatorowej Krasna 6 Mała
Budowa energetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z przebudową
odcinka istniejącej linii napowietrznej nN na sieć kablową w
ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej
SN 15 kV Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od
stanowiska słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji
transformatorowej Krasna 6 Mała
22.04.2020 więcej
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia III i IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – etap IIb
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia III i IV zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna
„Korczyna 6” – etap IIb
25.02.2020 więcej
II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna Korczyna 6 - etap IIb
II zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna Korczyna 6 - etap IIb
19.11.2019 więcej
I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna " Korczyna 6" - etap III
I zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna " Korczyna 6" - etap III
19.11.2019 więcej
Budowa energetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z przebudową odcinka istniejącej linii napowietrznej nN na sieć kablową w ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od stanowiska słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji transformatorowej Krasna 6 Mała
Budowa energetycznej linii kablowej SN 15 kV wraz z przebudową
odcinka istniejącej linii napowietrznej nN na sieć kablową w
ramach inwestycji pn. Przebudowa istniejącej linii napowietrznej
SN 15 kV Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od
stanowiska słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji
transformatorowej Krasna 6 Mała
25.09.2019 więcej
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko
17.06.2019 więcej
Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od stanowiska słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji transformatorowej Krasna 6 Mała
Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV
Strzyżów-Brzozów na linię kablową doziemną od stanowiska
słupowego nr 47 do złącza ZK-SN przy stacji transformatorowej
Krasna 6 Mała
02.04.2019 więcej
Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV na sieć kablową
Przebudowa istniejącej sieci napowietrznej SN 15 kV na sieć
kablową
05.03.2019 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się