2017-12-21

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna

Załączniki

  Obwieszczenie o prz... Korczyna.pdf 303,93 KB (pdf) szczegóły pobierz