2017-12-21

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna

Załączniki

  Obwieszczenie o prz... Korczyna.pdf 315,06 KB (pdf) szczegóły pobierz