Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obsługa bankowa budżetu gminy Korczyna
Obsługa bankowa budżetu gminy Korczyna
08.10.2019 więcej
Przebudowa drogi gminnej Nr 115728R Iskrzynia-Zagórze I (ul. Spokojna) w km 0 000 – 0 280 w miejscowości Iskrzynia
Przebudowa drogi gminnej Nr 115728R Iskrzynia-Zagórze I (ul.
Spokojna) w km 0 000 – 0 280 w miejscowości Iskrzynia
20.09.2019 więcej
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korczyna – Dół dz. nr ewid. 2587 w km 0 537 – 0 973,50 w miejscowości Korczyna
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Korczyna –
Dół dz. nr ewid. 2587 w km 0 537 – 0 973,50 w miejscowości
Korczyna
17.09.2019 więcej
Budowa małej architektury - otwartej strefy aktywności OSA: siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w miejscowości Węglówka w Gminie Korczyna
Budowa małej architektury - otwartej strefy aktywności OSA:
siłowni plenerowej oraz strefy relaksu w miejscowości
Węglówka w Gminie Korczyna
23.08.2019 więcej
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową, przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu Ludowego w Krasnej Gmina Korczyna
Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią gazową,
przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Domu
Ludowego w Krasnej Gmina Korczyna
16.07.2019 więcej
Przebudowa drogi gminnej nr 115859R droga łącząca ul. Akacjową i ul. Lipową w km 0 000 -0 305 w miejscowości Korczyna
Przebudowa drogi gminnej nr 115859R droga łącząca ul.
Akacjową i ul. Lipową w km 0 000 -0 305 w miejscowości
Korczyna
11.07.2019 więcej
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego oraz wylotu do potoku Kopytko-Wysoka w miejscowości Węglówka
Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 20
000 euro Na wykonanie zamówienia: „Budowa
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, kolektora
sanitarnego oraz wylotu do potoku Kopytko-Wysoka w miejscowości
Węglówka”
22.05.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się