2019-05-22

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego oraz wylotu do potoku Kopytko-Wysoka w miejscowości Węglówka

Korczyna, 22.05.2019 r.

Zapytanie cenowe dla zamówienia o wartości przekraczającej 20 000 euro

Na wykonanie zamówienia: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego oraz wylotu do potoku Kopytko-Wysoka w miejscowości Węglówka”

 

Zamawiający: Gmina Korczyna

Reprezentowana przez: Wójta Gminy Korczyna

z siedzibą: 38-420 Korczyna, ul. Rynek 18A
tel. 13 43 540 80
fax. 13 43 540 96
e-mail: gmina@korczyna.pl
strona internetowa: www.korczyna.pl

 

Zaprasza do złożenia oferty na:

Przedmiot zamówienia: „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków, kolektora sanitarnego oraz wylotu do potoku Kopytko-Wysoka w miejscowości Węglówka”

Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji.

Załączniki

  zapytanie cenowe.pdf 969,8 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 formular...ofertowy.docx 13,61 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 2 projekt budowlany.pdf 8,17 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 3 przedmiar robót.pdf 266,68 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 4 wykaz personelu.doc 39,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 5 wykaz robót.docx 12,98 KB (doc) szczegóły pobierz
  zał. nr 6 specyfik...ia robót.pdf 236,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 7 umowa.docx 33,05 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się