Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 245/16 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14.11.2016 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2017 rok
Zarządzenie nr 245/16 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14.11.2016 w
sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy
Korczyna na 2017 rok
24.11.2016 więcej
Zarządzenie nr 171/2016 z dnia 25 stycznia 2016 r.
Zarządzenie nr 171/2016 Wójta Gminy Korczyna z dnia 25 stycznia
2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
oddziałów (...)
29.01.2016 więcej