Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 190/19 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej
Zarządzenie nr 190/19 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14 listopada
2019 r. w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy
finansowej
14.11.2019 więcej
Zarządzenie nr 189/19 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej gminy Korczyna na 2020 rok
Zarządzenie nr 189/19 Wójta Gminy Korczyna z dnia 14 listopada
2019 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
gminy Korczyna na 2020 rok
14.11.2019 więcej
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
Zarządzenie nr 29/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 25 stycznia
2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia
postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w
tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
31.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się