2020-01-21

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020

Zarządzenia Wójta Gminy Korczyna z roku 2020:

 1. Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 2. Zarządzenie nr 213/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości Gminy Korczyna służebnością przesyłu
 3. Zarządzenie nr 214/2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 4. Zarządzenie nr 215/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku"
 5. Zarządzenie nr 216/2020 z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 6. Zarządzenie 217/2020 z dnia 10 stycznia 2020 zmieniające zarządzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Korczyna z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
 7. Zarządzenie 218/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy Korczyna
 8. Zarządzenie 219/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Korczynie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy
 9. Zarządzenie 220/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Korczynie do wykonywania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 10. Zarządzenie 221/2020 z dnia 10 stycznia 2020 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kontroli zarządczej w Gminie Korczyna w 2020 roku
 11. Zarządzenie nr 222/2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego pn: "Zimowe utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Korczyna w 2020 roku" Zadanie nr 5 - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w miejscowości Kombornia rejon II i Wola Komborska
 12. Zarządzenie nr 223/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn: Odbiór, transport i częściowe zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczyna
 13. Zarządzenie nr 224/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 14. Zarządzenie nr 225/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane - na 2020 rok
 15. Zarządzenie nr 226/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna
 16. Zarządzenie nr 227/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniające w sprawie przyznania stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe
 17. Zarządzenie nr 228/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek budżetowych do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na 2020 rok
 18. Zarządzenie nr 229/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Korczyna
 19. Zarządzenie nr 230/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 89/2019 Wójta Gminy Korczyna z dnia 04 czerwca 2019 r.w sprawie utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Korczyna oraz ustalenia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Węglówce

Załączniki

  Zarządzenie 212-20...znia 2020.pdf 486,74 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 213-20...znia 2020.pdf 347,03 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 214-20...znia 2020.pdf 617,75 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 215-20...znia 2020.pdf 486,59 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 216-20...znia 2020.pdf 389,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 217-20...znia 2020.pdf 1,1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 218-20...znia 2020.pdf 628,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 219-20...znia 2020.pdf 239,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 220-20...znia 2020.pdf 196,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 221-20...znia 2020.pdf 437,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 222-20...znia 2020.pdf 163,73 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 223-20...znia 2020.pdf 178,34 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 224-20...znia 2020.pdf 307,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 225-20...znia 2020.pdf 798,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 226-20...znia 2020.pdf 732,01 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 227-20...znia 2020.pdf 236,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 228-20...znia 2020.pdf 206,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 229-20...znia 2020.pdf 255,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zarządzenie 230-20...znia 2020.pdf 1,08 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się